Welkom

Welkom

Welkom op de site van de Gezinsbond afdeling Beveren.De Gezinsbond is een pluralistische vereniging met afdelingen in heel Vlaanderen en Brussel. Zij wil het gezin in al haar huidige verschijningsvormen ondersteunen en werken aan de toekomst van onze kinderen. Meer informatie hierover kunt u vinden op de nationale site www.gezinsbond.beHet bestuur in Beveren is een groep van actieve en gemotiveerde mensen. Met onze werking willen wij alle gezinnen aanspreken, ook de grootouders! Ons actieterrein ligt vooral op drie vlakken: de dienstverlening (babysitdienst, gezelschapsdienst voor ouderen, reductiekaarten , de spaarkaart, organiseren van tweedehandsbeurzen, verkopen van GSM-kaarten, filmtickets met korting, ...), sociaal-cultureel werk (organiseren van activiteiten en gespreksavonden) en de belangen van de gezinnen verdedigen in de politiek. De Gezinsbond heeft ook een sportief luik. Zo leerden al ontelbare kindjes zwemmen via de Gezinsbond!
Heb je bedenkingen, vragen, briljante ideetjes of wil je graag meewerken met de Bond, dan ben je altijd welkom!

 

 

 

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze activiteiten, acties en ledenvoordelen door je in te schrijven op onze  nieuwsbrief 

Lid worden ?

Om lid te worden van de Gezinsbond volstaat het door te klikken op volgende link: https://gezinsbond.be/Paginas/Lid-worden.aspx

 

Ben je nog niet 100% overtuigd of je hebt nog vragen ? Aarzel niet na 18.00uur een telefoontje te plegen naar Kristel (het secretariaat - 03 775 12 32)
of een mailtje te sturen naar gezinsbondbeveren@gmail.com


Na storting van het lidgeld ontvangt U alle informatie van onze plaatselijke afdeling.

Bij de geboorte van een EERSTE KIND ontvangt U een jaar GRATIS lidmaatschap samen met een geboortegeschenk.
De adressen van de nieuwgeboren worden ons bezorgd door de Gezinsbond van Brussel.

Terug Naar Boven

Fotos

Photo Gallery - Albums
Terug Naar Boven

Service aan de leden

Kinderoppasdienst

De kinderoppasdienst geeft ouders met kinderen de kans om ontspanning te nemen, boodschappen te doen, familiale en andere verplichtingen na te komen, kortom van huis weg te kunnen terwijl de kinderen in goede handen zijn.

De plaatselijke coordinator bemiddelt vrijwillig en belangeloos tussen ouders die babysit wensen en kandidaat-babysits, zorgvuldig geselecteerd en zo goed mogelijk geschoold. De babysits zijn geen personeelsleden noch aangestelde van de Bond. Zij verrichten hun taak op vrijwillige en autonome basis na aanvaarding door het gezin. Het zijn meestal studerende jongeren, met de beperkingen van dien: tijdens examenperiodes en op schooldagen overdag is het niet altijd mogelijk aan een vraag te voldoen.

Voor een vlot verloop van de dienst zijn een goede samenwerking en verstandhouding tussen gezin, coordinator en oppas noodzakelijk. De coordinator heeft het recht een prestatie te weigeren aan aanvragers die zich niet aan de afspraken houden.

Onze coördinator is Ellen Rombaut. 
In het volgende stukje stelt zij zich aan u voor.

Hallo iedereen

Als coördinator wil ik mij even voorstellen: mijn naam is Ellen Rombaut en woon in de Boerenstraat in Beveren. Ik ben gehuwd met Kris Hens en ben mama van twee kindjes Niels en Lien. Als fulltime huisvrouw en mama spendeer ik ook het meeste van mijn vrije tijd aan mijn twee kapoenen, maar ik hou er ook van even de tuin in te duiken. 
Een andere grote passie voor mij blijft KLJ. Ik heb zelf jaren in leiding gestaan in de KLJ- afdeling van Temse, maar doe nu, samen met mijn man, de volwassenenbegeleiding van KLJ Beveren.
Aarzel zeker niet om mij te contacteren als er ergens vragen of problemen opduiken. Steeds welkom!

Met vriendelijke groet
Ellen

Contact 
Ellen Hens-Rombaut
Boerenstraat 150, Beveren
04 74 25 49 81
E-mail: oppasdienstgb9120@yahoo.com 

Tarieven vanaf 1 februari 2012
Tarief : 4 euro/uur

Minimum prestatie : 8 euro + 1,50 euro prestatiebriefje
Overnachting : 20 euro (van 22:00 tot 8:00)
Voor 22 uur en na 8 uur geldt het normale tarief van 4 euro/uur
Kerst- of oudejaarsavond : bonus van 25 euro + gewone babysituren

Opmerkingen
- Een begonnen uur telt als een volledig uur. (mits een kwartiertje respijt)
- De plaatselijke coordinator kan een extra vergoeding aanrekenen bij laattijdig thuiskomen van de ouders.
- Indien je de voorziene oppas laattijdig annuleert, is de prijs van een minimumvergoeding + 1 briefje verschuldigd
- Het totale bedrag wordt rechtstreeks aan de oppas betaald. Na afloop van de prestatie vul je een briefje uit het prestatiaboekje in. De kinderoppas heeft dit steeds bij.

Binnen onze werking zijn enkele verschillen met wat Brussel voorschrijft, en blijven een paar dingen zeer onduidelijk. Daarom hebben we vanuit Gezinsbond Beveren enkele puntjes opgesteld die iets meer duidelijkheid moeten scheppen. We sommen ze hier even op:
Tijdig aanvragen: aanvragen moeten minstens 2 dagen vooraf gebeuren en dit voor 18 u (gelieve dit wel te respecteren), liefst per SMS of mail, bellen mag natuurlijk ook. Steeds naam en adres vermelden alsook begin- en einduur (ook bij een overnachting).

Prestatiebriefjes: onze oppassers brengen hun eigen prestatieboekje mee, u hoeft dus geen boekje aan te kopen (7,50€ voor 5 prestaties); u betaalt per prestatie dus 1,50€ extra.

Vervoer van onze oppassers: wij vragen aan onze oppassers dat zij zelf vervoer voorzien naar het gezin; wij vragen aan u dat u, indien nodig, onze oppassers terug veilig thuis afzet. Als u niet kan zorgen voor vervoer gelieve dit te vermelden samen met de aanvraag. Als dit geen probleem is hoeft u niets te melden.

Honden en katten: vanuit Brussel komt de vraag honden en katten steeds af te zonderen van de oppasser.

Wanneer voorzien wij aan opvang(deze uren gelden enkel tijdens het schooljaar, in vakantieperiodes gelden steeds de uren van zaterdag)
Maandag tussen 17u en 24u
Dinsdag tussen 17u en 24u
Woensdag tussen 14u en 24u
Donderdag tussen 17u en 24u
Vrijdag tussen 17u en 2u*
Zaterdag tussen 8u en 2u*
Zondag tussen 8u en 24u

*Indien u na 2u nog een oppas wil, dient u een overnachting (tot 8u 's morgens) en ontbijt te voorzien.

Handige tips
==> Toon de plaats van de koelkast, zekeringenkast, EHBO-kistje, toilet en badkamer;
==> Toon de bediening van de radio, tv, verwarming, ...;
==> Schrijf op waar u te bereiken bent en wie in geval van nood dient te worden verwittigd (een lijstje met telefoonnummers is erg handig). Zorg ervoor dat de oppas u telefonisch kan bereiken;
==> Zeg of de kinderen nog moeten eten en wanneer ze naar bed moeten;
==> Indien er medicatie moet gegeven worden, leg dat dan zeer goed uit!;
==> Maak voor de baby een reservefles klaar (mocht er een ongelukje gebeuren);
==> Toon waar reservekleren en reservebeddengoed liggen;
==> Zorg ervoor dat uw woning veilig is voor de oppas en voor uw kinderen;
==> Zorg voor een kleine versnapering, drankje, beetje comfort en warmte, en een behoorlijke slaapgelegenheid.

Ouderengezelschapsdienst

Ouderengezelschapsdienst is een organisatie van PWA, Gezinsbond en gemeente Beveren

 

Herken je deze situatie?

 

Je hebt de zorg op je genomen voor een bejaard of mindervalied familielid. Je moet echter enkele uren weg en zoekt dus iemand om je familielid gezelschap te houden tijdens jouw afwezigheid......

Of: je bent een zelfstandig wonende senior en je hebt behoefte aan wat sociaal contact: iemand die samen met jou een wandeling maakt, die voorleest, die de eenzaamheid wat doorbreekt....

 

In beide gevallen staat de ouderengezelschapsdienst van het PWA van Beveren voor je klaar met PWA-krachten en vrijwilligers die daartoe een opleiding genoten.

 

HOE INSCHRIJVEN?

 

Vooraleer de prestatie begint moet u zich inschrijven bij de coördinator op het PWA, gehuisvest in de Werkwinkel, Bijlstraat 5 bus 001 te Beveren, in het PWA-kantoor.

De inschrijving is 1 jaar geldig en kost 7,45 euro.

Bij de inschrijving wordt u ook een pakketje formulieren overhandigd. Deze formulieren moeten worden ingevuld voor de oppasbeurt zodat deze aan demedewerker die de prestatie zal uitvoeren kunnen overhandigd worden. In deze formulieren worden gegevens over de toestand en de gewoonten van de te begeleiden persoon gevraagd, wat de kwaliteit van de oppasdienst alleen maar ten goede kan komen.

 

KOSTPRIJS

 

De tarieven van de Gezinsbond worden gehanteerd.

-Dagtarief (8u-24u)                    4 euro/uur

-Nacht(na 24u)                          4 euro/uur

-Overnachting                           15 euro/nacht (van middernacht tot na het ontbijt, minstens voorafgegaan door een minimumprestatie)

-Minimumprestatie  2u              

-Feestdagen: dubbel tarief

 

Daarenboven betalen de ingeschreven gebruikers 1,20 euro per prestatie voor verzekering en administratiekosten

.

TAKEN

 

 De medewerkers houden toezicht en nemen een aantal kleine zorgtaken op zich die tijdens het gezelschap houden noodzakelijk zijn, zoals in en uit bed helpen, hulp bij verplaatsing in huis, toeizcht of hulp bij toediening van medicatie, bij eten en drinken, begeleiding bij het wandelen en de ontspanning, voorlezen, kaarten enz.

De ouderengezelschapsdienst is een gezelschapsdienst, geen poets- of klusjesdienst. Er wordt ook geen lichaams- of verpleegkundige verzorging verstrekt.

 

BETALINGSWIJZE

 

Men betaalt steeds aan de coördinator op het PWA, niet aan de medewerker die de prestatie verricht. Deze vergoedt de medewerkers bij het inleveren van de prestatiebladen.

 

VERZEKERING

 

De Gezinsbond noch het PWA en hun aangestelden kunnen persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor schade die een vrijwilliger door zijn zware fout zou berokkenen, noch voor de schade die hem kan overkomen.

 

Dit belet niet dat een verzekering is afgesloten die, binnen de grenzen en modaliteiten van de polis volgende risico's dekt:

-Burgerlijke aansprakelijkheiud van de vrijwilliger en de oudere

-LIchamelijke en materiële schade door de vrijwilliger geleden tijdens en op weg naar en van de prestatie t.g.v. een ongeval.

Waarschuw bij een schadegeval onmiddellijk de coördinator op het PWA.

 

PRAKTISCHE TIPS

 

-Zeg de medewerker waar de zekeringskast is, hoe de verwarming werkt, enz.

-Maak een lijstje met oa het telefoonnummer van de huisarts, te nemen medicatie, enz.

-Maak duidelijke afspraken met de medewerker waar je te bereiken bent.

-Indien er medicatie moet gegeven worden, schrijf dan het voorschrift op.

-Spreek duidelijk de begin- en eindduur van de prestatie af.

-Ingeval van overnachting van de medewerker, zorg voor behoorlijke slaapgelegenheid.

-Nieuwe afspraken voor de dienst worden met coördinator gemaakt.

-Sluit grote huisdieren in een afzonderlijke ruimte op - in samenspraak met de medewerker.

 

TOT SLOT

 

Het PWA kan ook hulp bieden bij andere taken zoals hulp bij tuinonderhoud, kleine klussen, hulp bij administratie, oppas van kinderen,.......

Het PWA is er ook voor niet-commerciële  verenigingen, onderwijsinstellingen, land- en tuinsbouwsector en openbare besturen.

Vraag vrijblijvend de lijst van taken bij je PWA-beamte.

Enkel op dinsdag en vrijdag (09.00 - 12.30u en 13.15 - 16.00u)

 

CONTACTGEGEVENS

 

Lokale Werkwinkel Beveren, Bijlstraat 5 bus 001 Tel 03 750 97 13 of 16 of 17, Fax: 03 755 06 85,e-mail: sabine.lequenne@belgacom.net

 

Spaarkaart

Korting met de Gezinsspaarkaart

De elektronische gezinsspaarkaart is de getrouwheidskaart van de Gezinsbond. Je kan er dagelijks mee winkelen, sparen en kopen bij meer dan 4.000 Vlaamse handelaars. Wanneer je iets aankoopt, krijg je een korting op jouw gezinsspaarkaart. De gezinsvriendmelijke handelaar plaatst die met zijn terminal op je kaart.

Heb je 10 euro bij elkaar gespaard?
Dan gebruik je dit als 'geld' tijdens je volgende aankoop bij 1 van de vele aangesloten handelszaken. Per afname van 10 euro maak je trouwens kans om schitterende prijzen te winnen met de jaarlijkse tombola.

De coördinatoren voor de SPAARKAART in Beveren zijn: 
Annemie Colenbier & Wim Hantson
Schoofland 45 - 9120 Beveren.
Tel. 0486/35.10.91  -  0475/52.50.16  -  spaarkaartbeveren@gmail.com 

De gezinsvriendelijke handelaren die korting geven via de Spaarkaart in Beveren zijn: (alfabetische volgorde)

 

'T KASTEELKE
PAREINPARK 27, 9120 BEVEREN-WAAS
Drankencentrales

03 755 30 75
steven@wijnentkasteelke.be
Website

 

ANDREW'S & DAAN
WARANDE 42, 9120 BEVEREN-WAAS
Dameskleding - Herenkleding

03 755 35 17
andrevandaele@skynet.be

 

BAMBINI
VRASENESTRAAT 31, 9120 BEVEREN-WAAS
Aanstaande moeders, baby-artikelen & kinderkleding

03 775 45 17
bambini@skynet.be
Website

 

BE-CHOCOLATE
VRASENESTRAAT 47, 9120 BEVEREN-WAAS
(Banket)bakkers, ijs, pralines, confiserie - Voeding speciaalzaken

 

be-chocolate@hotmail.com

BRANTANO BEVEREN
ALBERT PANISSTRAAT 71, 9120 BEVEREN
Schoenen

 

03 755 73 06

DE MUNCK ELEKTRO, KOKEN EN TAFELEN
YZERHAND 28, 9120 BEVEREN-WAAS
Decoratie, huishoudartikelen & geschenken - Groot en klein elektro

 

03 775 88 07
info@demunck.be
Website

DE POORT GROENTEN EN FRUIT
YZERHAND 4, 9120 BEVEREN-WAAS
Groenten en fruit

 

chantal_thielens@hotmail.com

EUVERBRAEKE
BRIELSTRAAT 83, 9120 MELSELE
Horeca

 

angeliquemaarten@euverbraeke.be

HET SOEPBOERKE
VRASENESTRAAT 47F, 9120 BEVEREN-WAAS
Voeding algemeen

 

info@hetsoepboerke.be
Website

HUIS WEEKERS
OUDE ZANDSTRAAT 8, 9120 BEVEREN-WAAS
Kleding/textiel algemeen

 

03 775 44 16
lutgarde.weekers@pandora.be

JOHAN'S VISCENTER
YZERHAND 26, 9120 BEVEREN-WAAS
Vishandels

 

03 775 33 16
info@johansviscenter.be
Website

KAASWINKEL SCHOONVLIET
VRASENESTRAAT 21, 9120 BEVEREN-WAAS
Zuivel

 

03 775 19 60
schoonvliet@schoonvliet.com

KAMELEON
VRASENESTRAAT 24, 9120 BEVEREN-WAAS
Kleding/textiel algemeen

 

03 775 83 39
kameleon-outdoor@belgacom.net
Website

KAPSALON OSIRIS-ZONNESTUDIO SIRIS
OUDE DORPSSTRAAT 71, 9120 VRASENE
Kapsalons - Parfumerie, cosmetica, schoonheidscentra

 

03 755 50 68
kapsalonosiris@telenet.be

KEURSLAGER PLACIDE
VRASENESTRAAT 56, 9120 BEVEREN-WAAS
Slagers

 

03 775 71 13
placide@telenet.be

LINGERIE NELLY
YZERHAND 1, 9120 BEVEREN-WAAS
Lingerie & onderkleding

 

03 775 80 32
Website

LINGERIE POTIAU
VRASENESTRAAT 30, 9120 BEVEREN-WAAS
Lingerie & onderkleding

 

09 225 60 38
info@potiau.net
Website

ONGHENA OPTICIENS BEVEREN-WAAS
GROTE MARKT 11, 9120 BEVEREN-WAAS
Optiek

 

03 755 80 80
info@onghena.com
Website

PJURE - TAN TAN
OUDE ZANDSTRAAT 74, 9120 BEVEREN-WAAS
Dameskleding

 

03 755 51 41
shop@pjure.be

PODOBELL
KLOOSTERSTRAAT 5, 9120 BEVEREN-WAAS
Lederwaren & toebehoren - Schoenen

 

03 755 36 85

RESTAURANT ARNO
VESTEN 9, 9120 BEVEREN-WAAS
Horeca

 

03 775 91 85
info@restaurantarno.be
Website

S&R DE MEERMINNEN
PASTOOR STEENSSENSSTRAAT 108A, 9120 BEVEREN-WAAS
Recreatie en pretparken

 

03 750 35 00
demeerminnen@sr-demeerminnen.be

SPORTLINE
VRASENESTRAAT 42, 9120 BEVEREN-WAAS
Kleding/textiel algemeen

 

03 775 19 61
info@sportlinebeveren.be
Website

STANDAARD BOEKHANDEL BEVEREN
VRASENESTRAAT 48, 9120 BEVEREN-WAAS

 

03 755 29 56
sb.beveren@standaardboekhandel.be

TOWELSHOP
VRASENESTRAAT 47/U, 9120 BEVEREN-WAAS
Bed-, bad- en huishoudlinnen - Mode-toebehoren, handwerk en andere speciaalzaken

 

info@towelshop.be

TWIST & MIX BY ANNICK GOEDHUYS
VRASENESTRAAT 27, 9120 BEVEREN-WAAS
Lederwaren & toebehoren - Schoenen

 

03 775 55 01
annick@goedhuys@telenet.be
Website

VAN DER VALK HOTEL BEVEREN
GENTSEWEG 280, 9120 BEVEREN-WAAS
Horeca

03 775 86 23
annelies@hotelbeveren.be
Website

 

 

Filmkaart - Lijnkaart - Go Pass - GSM-kaart

 

met korting op de gezinsspaarkaart  verkrijgbaar bij:

Kameleon
Vrasenestraat 24
Beveren

Breng steeds uw gezinsspaarkaart mee om uw korting te registreren. U kunt ook betalen met uw gezinsspaarkaart per schijf van 10 euro. Deze tickets aankopen met betaalterminal (vb. bancontact) is niet mogelijk.

Openingsuren:

Maandag 13u30-18u00

Dinsdag t.e.m. zaterdag 9u30-18u00

Zondag gesloten

 

Filmtickets

Goumont-UGC: 8,5 euro met 2 euro korting op de spaarkaart
Metropolis-Kinepolis: 10,75 euro met 2 euro korting op de spaarkaart
Siniscoop: 8 euro met 1,6 euro korting op de spaarkaart
Studio Rubens Zwijndrecht: 6 euro met 2 euro korting op de spaarkaart

Deze tickets zijn inruilbaar in de bioscoop voor een film naar keuze.

 

Lijnkaarten

Een 10-rittenkaart voor de Lijn kost 15 euro met 10% korting op de spaarkaart

 

Treinkaarten

Go-Pass: 
Een 10-rittenkaart voor jongeren onder 26 jaar.
52 euro met 5 % korting op de spaarkaart.
De Go-Pass is 12 maanden geldig vanaf de eerste rit.

Key Card: 
Een 10-rittenkaart voor een verplaatsing tussen 2 stations binnen de geldigheidszone.
22 euro met 5 % korting op de spaarkaart.
De Key Card is 6 maanden geldig.

Rail-Pass: 
Een 10-rittenkaart voor wie ouder is dan 25 jaar kost 77 euro in 2e klas met 5 % korting op de spaarkaart.

 

GSM-kaarten

Er worden 3 kaarten aangeboden aan 15 euro per stuk met 4% korting op de spaarkaart:

  • Proximus Pay&Go
  • Mobistar Tempo
  • Base cashbase

 

 

Vrijetijdspas

De vrijetijdspas bestaat al van 2003 en is nu vernieuwd en uitgebreid naar verenigingen.

De vrijetijdspas kan aangevraagd worden bij:

 -  Sociaal Huis , de heer Jan Bosman 

    Oude Zandstraat 91  9120 Beveren,  tel 03 750 46.40

-  Sociaal Huis ,sociale dienst, mevrouw Maaike Van Gerrewey

    Oude Zandstraat  91, 9120 Beveren tel 03 750 46 81

 

De vrijetijdspas is bestemd voor mensen die een voorkeurtarief hebben bij de mutualiteiten of een bestaansminimum hebben.

Indien gezinnen een vrijetijdspas hebben, kunnen ze vanaf september een lidkaart van de gezinsbond hebben aan 80 % vermindering d.w.z.

aan € 7 voor een jaar i.p.v. € 40. 

Indien u al lid bent van de Gezinsbond, ontvangt u van Brussel een vraag om uw lidmaatschap te vernieuwen. Hiermee kunt u naar het secretariaat gaan met uw vrijetijdspas bij Kristel Bral- Eeckhaoudt, L. Mortelmansstraat 2, 9120 Beveren, tel. 03 775 12 32 en daar betaalt u € 7.

 

Indien u nog geen lid bent van de Gezinsbond, gaat u eveneens naar het secretariaat met uw vrijetijdspas bij Kristel Bral-Eeckhaoudt en betaalt u € 7. U bent dan lid voor het jaar 2015 !

Op de vrijetijdspas staan de organisaties en de verenigingen vermeld waar de korting mogelijk is.

Beveren is een van de eerste gemeenten waar deze korting voor de Gezinsbond wordt ingevoerd ! 

 

  

Kortingskaarten

Kortingskaarten

Gezinnen met minstens drie eigen kinderen kunnen kortingskaarten aanvragen.
Deze kortingskaart wordt uitgereikt aan de ouders en aan hun kinderen ten laste jonger dan 25 jaar (d.w.z. rechtgevend op kinderbijslag ).
De korting wordt verleend door de NMBS, de SRWT/TEC en de VVM/DE LIJN op vertoon van de kortingskaart.

 

NMBS

Voor personen ouder dan twaalf jaar bedraagt de korting 50 procent, berekend op het gedeelte van de volle prijs van de enkele biljetten , dat het door de tarieven voorziene minimumbedrag overschrijdt. Kinderen tot 12 jaar reizen gratis.

De LIJN

De korting wordt toegekend bij aanschaf van een Lijnkaart. 
Voor kinderen tot 12 jaar kan je op vertoon van de kortingskaart een gratis Buzzypass
aanvragen.

Aanvragen

Voor Beveren gebeuren de aanvragen voor de kortingskaarten op het einde van het jaar.
Deze kortingskaarten 2015 zijn te bekomen op volgende zondagvoormiddagen van 10-12 uur in de Gemeentelijke bibliotheek-Gravenplein:

november: 30

december:7 / 14 / 21 / 28

januari: 4 / 11

Steeds meebrengen: lidkaart 2015, voor +18 jarigen bewijs ten laste (kinderbijslag, studentenkaart, ...) en 6,70 euro

Voor meer info secretariaat Gezinsbond 03 775 12 32 (na 18 u)
Of op de website van de Gezinsbond nationaal www.gezinsbond.be

Speciale acties

Info Gezinsbond Brussel

ENERGIEVOORDEEL VOOR LEDEN

De Gezinsbond koos voor een samenwerking met Nuon.
Nuon gaf, boven op zijn goedkopere energie, een extra ledenkorting van 12,50 euro gedurende drie jaar voor de elektriciteit en een eenmalige korting van 12,50 euro voor aardgas.

Deze actie wordt sinds 2007 verlengd en verbeterd voor de volgende drie jaar.

Zo is er een verhoogd ledenvoordeel voor elektriciteit van 15 euro per jaar voor de volgende drie jaar.

Leden kunnen terecht voor de ledenkorting door te bellen naar het gratis nummer van Nuon: 0800-21 020, zowel voor een aansluiting, als om zich als lid kenbaar te maken.

TELEFOONVOORDEEL VOOR LEDEN

Na een grondige marktverkenning koos de Gezinsbond voor vaste telefonie voor een samenwerking met Telenet.
Telenet biedt zijn vaste telefoonaanbod vaak aan in combinatie met internet of digitale televisie. Ook voor die combinatie geldt de ledenkorting;

Eender welk tarief een gezin kiest: het heeft altijd recht op 15 euro korting per jaar, die wordt uitbetaald via de maandelijkse factuur;
Gezinnen met interesse kunnen terecht op het gratis Telenet-nummer 0800 66 166.

Terug Naar Boven

Sociaal-Cultureel werk

Inhoud

Ook ouders groeien van complimentjes!

Negen maanden zwangerschap, voor sommige ouders een eeuwigheid om te wachten. Maar ook wel negen maanden om te wennen aan het idee van het "ouderschap". Want met de baby komt er niet alleen een nieuwe persoon op deze wereld, de baby maakt ook van die ene volwassen vrouw, die ene volwassen man: een moeder, een vader, een ouder. Na die negen maanden komt er niet zomaar even een baby in het leven van deze ouders terecht, de baby wordt ook peuter, kleuter, lagere schoolkind, tiener, jongvolwassene, volwassene,...

Bij sommige ouders komt dit besef van verantwoordelijkheid hard aan. Twijfels overvallen iedereen wel eens, want ouderschap houdt toch in dat je jarenlang, 24 uur per dag, verantwoordelijkheid draagt. Dit verantwoordelijkheidsbesef kan voor sommige (aanstaande) moeders, vaders echt verpletterend zijn.

Toch blijkt uit het onderzoek van prof. Dr. Ann Buysse (2007) dat mensen het ouderschap "de moeite waard vinden". Alle ouders willen het beste voor hun kinderen en het zijn vooral de kinderen zelf die er voor zorgen dat je de positieve en leuke dingen van het ouderschap blijft zien. Door een knuffel, een tekening, een bedankje, een lief woordje, ... laten de kinderen zien waarom je dit als ouder allemaal doet. Ze laten je zien dat ook jij als ouder de moeite waard bent!

Maar ouders hebben niet altijd het gevoel 'goede' ouders te zijn. Alice Van Der Pas schrijft in haar boek "Eert uw Vaders en uw Moeders (2005)" hierover het volgende:
"Als ouders voor hun 'goede ouder'-ervaringen afhankelijk zijn van het goede gedrag en het stralende humeur van hun kind, dan zijn zij te kwetsbaar. Eèn goed ouder-moment weegt blijkbaar op tegen, zeg, twintig mislukmomenten. Zolang het deze verhouding is, houden de ouders de moed erin en blijven ze proberen. Moest je deze verhouding op je werk hebben, zou je van werk veranderen. Maar als ouder blijf je op post, probeer je dagen, nachten, weken en desnoods jaren. Dat verwachten we van onszelf als ouder: als onvoorwaardelijk en tijdloos verantwoordelijk."

Gelukkig kunnen we ook op andere manieren 'goede ouder'-ervaringen opdoen. Denk maar aan een lovend woordje van je partner, een bedankje van de leerkracht op een oudergesprek, een complimentje van je (schoon)ouders, een bravo voor je opvoedingsaanpak van een vriend(in), " Tenslotte steek je als ouder veel tijd en energie in het opvoeden van je kind(eren). Je doet 1001 dingen per dag om ervoor te zorgen dat je kinderen met vallen en opstaan 'groot' kunnen worden. Af en toe een bedankje of complimentje lijkt dan toch wel vanzelfsprekend? Of niet?

Als Gezinsbond willen we niet alleen ouders en grootouders bedanken voor hun opvoedingsinzet van elke dag. We willen ook aan iedereen vragen om deze 'dank je wel' - boodschap echt te maken. 
We roepen op om in de week van de opvoeding  een 'positieve' bril op te zetten en te kijken naar wat voor moois er allemaal in gezinnen gebeurt. 

Vergeet eens boos te kijken als een moeder haar geduld verliest aan de bushalte of als een vader een krijsende peuter door de winkel draagt. En geef een pluim, complimentje, bravo, ... aan èèn of meerdere ouders. Bedank je eigen ouders, je eigen kinderen (die zelf al ouder zijn), je partner, je vrienden, je zussen en broers, je buren, ... voor hun opvoedingsinzet van elke dag! Vergeet ook zeker niet die ouder die het wat moeilijker heeft. 
Samen kunnen we ervoor zorgen dat elke ouder dat welverdiend complimentje krijgt!

Adviesraden

Milieuraad

 

Cultuurraad

 

Gezinsraad 

GOSA


De Gezinsbond informeert gezinnen in verschillende levensfasen. De Grootouders- en Seniorenactie (GOSA) heeft hierbij haar eigen opdracht. GOSA richt zich tot gezinnen van wie de kinderen de deur uit zijn, maar wil er uiteraard ook zijn voor gezinnen waarin een kleinkind verwacht wordt.
GOSA heeft een zeer ruim doelpubliek met een veelheid aan vragen en wensen. In nagenoeg alle gewesten zijn er voor ouderen gezellige ontmoetings- en ontspanningsmomenten, sportieve (club)activiteiten, vakantiemogelijkheden en gerichte vormingskansen.
Als grootouder actief zijn in de Gezinsbond houd je fit! 

De verantwoordelijke voor de GOSA in Beveren is: 
Wilfried Dalvinck
Piet Stautstraat 23 - 9120 Beveren
Tel. 03 775 32 33

Terug Naar Boven

Activiteiten

Activiteiten

Onder deze rubriek vindt u meer uitleg over onze tweedehandsbeurzen, zwemmen, gezond ontbijt en leesclub, activiteiten die elk jaar

georganiseerd worden.

Tevens vindt u hier meer info over de andere activiteiten die in de loop van het jaar plaats vinden.

Tweedehandsbeurs

Elk jaar organiseren wij 3 tweedehandsbeurzen.

Met onze kledingbeurzen willen we jonge gezinnen helpen om tegen een kleine prijs hun kinderen te kleden of een babyuitzet samen te stellen.
In het voorjaar en begin oktober is dit een beurs voor baby- en kinderkleding tot 14 jaar en zwangerschapskleding. Op deze beurzen worden  babyartikelen (oa. buggy, maxi-cosy, kinderwagen, bedje, enz.) te koop aangeboden. Enkel op de beurs van het voorjaar mogen er ook fietsen verkocht worden.


In november wordt een speelgoedbeurs georganiseerd.


Wij opteren voor anonieme beurzen dwz dat de bestuursleden samen met een aantal vrijwilligers instaan voor de verkoop. U hoeft dus zelf niet op de beurs te staan.

 

 

DATA

Voorjaar kinderkleding, babyartikelen en kinderfietsen: 23 februari 2019 - GTI, Europalaan 1, van 9 tot 12 u

Najaar kinderkleding en babyartikelen: 12 oktober 2019 - GTI, Europalaan 1, van 9 tot 12 u

Speelgoed: 16 november 2019 - GTI, Europalaan 1, van 9 tot 12 u 

 

 

REGLEMENT

1. Doel van deze beurs is de gezinnen de kans te geven goederen te verkopen of te kopen tegen een redelijke prijs.


2. De Gezinsbond organiseert deze beurs als dienst voor haar leden. Om te verkopen betaalt idereen 7 euro inschrijvingsgeld; leden krijgen evenwel 4 euro korting op de spaarkaart/lidkaart  2019. De verkoper bepaalt de prijs. De verkoop wordt georganiseerd onder toezicht van de verantwoordelijken van de Gezinsbond.

3. Lijsten voor de kinderkledingbeurs van zaterdag 23 februari 2019 worden verkocht: 

          in de Bib Beveren, Gravenplein op zondagen 3/2 en 10/2 van 10 tot 12 uur en woensdag 20/2 van 18 tot 20 uur   

Lijsten voor de kinderkledingbeurs van zaterdag 12 oktober 2019 worden verkocht:

          in de Bib Beveren, Gravenplein op zondagen 22/9 en 29/9 van 10 tot 12 uur en woensdag 9/10 van 18 tot 20 uur 

       Lijsten voor de speelgoedbeurs van zaterdag 17 november 2018 worden verkocht:  

          in de Bib Beveren, Gravenplein op zondagen 28/10 en 4/11 van 10 tot 12 uur en woensdag 14/11 van 18 tot 20 uur

 

    Korting voor leden kan je enkel bekomen op vertoon van de lidkaart 2019 bij je aankoop van de lijst. Vergeet dus je lidkaart             niet ! 

4. Na inschrijving ontvang je een lijstnummer en prijskaartjes. Het aantal lijsten is beperkt. Per gezin kan maximum 1 lijst voor kinderkleding, babyartikelen en zwangerschapskleding aangekocht worden, op deze lijst kan je 21 artikelen te koop aanbieden. Leden kunnen op vertoon van hun lidkaart  2 lijsten aankopen.

5. Indien een artikel verkocht is, wordt 10% van de verkoopprijs ingehouden door de organisatie. De gewenste prijs moet afgerond worden zodanig dat het 2e cijfer na de komma een nul is, b.v. 5.90 euro. Stukken die anders geprijsd zijn worden door de organisatie aangepast naar het hogere veelvoud van 10 cent.

6. Je brengt je verkoopbare artikelen binnen op vrijdagavond tussen 19.30 u en 21 u. De lijst en de prijskaartjes moeten vooraf ingevuld worden en stevig aan de goederen bevestigd worden. (wel: naaien, nieten, ... GEEN kopspelden).

7. De artikelen die binnengebracht worden, moeten in propere, goede en gebruiksklare staat zijn. Jassen en kleedjes bij voorkeur op een wegwerpkleerhanger. De organisatoren behouden zich het recht toe, artikelen te weigeren die niet aan deze voorwaarden voldoen.

8. Het afhalen van de niet-verkochte goederen en het geld, gebeurt op zaterdagnamiddag van 14.30 u tot 15.30 u (kinderkledij), en van

14 u tot 15 u voor speelgoed. 

9. Betwistingen zijn enkel tijdens de afhaaluren mogelijk. Na het sluiten van de beurs kan niet meer ingegaan worden op betwistingen.

10. Tijdens de beurzen is er gratis kinderopvang. 

11. De Gezinsbond is niet verantwoordelijk voor diefstal, beschadiging of verlies en voor gebeurlijke ongevallen. Een goede beveiliging van je goederen is daarom aangewezen.

12. Deelnemen aan de beurs is zich akkoord verklaren met bovenstaand reglement.

13. Voor meer info (behalve voor aankoop lijsten), neem contact op met Greet De Schepper op 03 755 60 43 (Beveren) of met Nancy op  0477 185 114 (Haasdonk).

 

Zwemmen

Schooljaar 2018-2019


WATERGEWENNING-KLEUTERZWEMMEN-ZWEMMEN

in het zwembad Lago DE MEERMINNEN in de Meerminnendam te Beveren
(inrit naar parking via de Pastoor Steenssensstraat tussen nr. 108 en de school)

  

Er zijn 4 lessenreeksen van elk 10 lessen gedurende het schooljaar.

Start lessenreeks 3 op zaterdag 2 februari; einde lessenreeks 3 op 6 april 2019.

 
 
Voor elke lessenreeks dient opnieuw te worden ingeschreven (kan tijdens de laatste les van de voorafgaande lessenreeks voor al diegenen die daaraan deelnemen)

Inschrijven kan op op het even welk moment gedurende het jaar.


Minimumleeftijd 4 jaar (= effectief 4 jaar zijn bij het begin van de lessenreeks) 

 Alle zwemstijlen worden aangeleerd en op het einde van elke reeks van 10 lessen kan bij bepaalde groepen een brevet behaald worden (zie verder). 

 

Gelieve uw kind(eren) steeds 10-15 minuten voor het begin van de les aan te melden aan het onthaal bij de bestuursleden van de Gezinsbond en elke mogelijke wijziging van groep, adres of mailadres onmiddellijk door te geven. 

 

Lidmaatschap van de Gezinsbond is een noodzakelijke voorwaarde voor deelname !

 


BELANGRIJKE INFORMATIE: goed te lezen a.u.b.!!!

1. Iedereen die 'nieuw' is ontvangt een nieuw geprogrammeerd groen polsbandje (mits betaling, ter plaatse, van een waarborg van 5 euro: graag gepast geld meebrengen om 'filevorming' aan het onthaal te vermijden). De waarborg wordt terug betaald na het einde van de laatste les van de laatste lessenreeks waaraan jullie kind(eren) deelneemt(deelnemen).

Polsbandjes moeten voor het begin van de grote vakantie  binnen geleverd worden !

 

2. Opmerking: voor diegene die toch nog een groen polsbandje in bezit zou hebben (ondanks de herhaaldelijke vraag tijdens het vorige schooljaar om dit af te geven), gelieve dit zeker mee te brengen zodat we het kunnen laten herprogrammeren: er zijn hierdoor momenteel polsbandjes te kort, zodat we (voorlopig) per gezin maar 1 polsbandje kunnen bezorgen.

 

3. Voor inschrijving van nieuwe kandidaat-deelnemers : e-mail naar gsfgewestbeveren@gmail.comen vul volgende gegevens aan:

Naam en voornaam van uw kind:
Adres (straat, nr., gemeente):
Geboortedatum:
Groep waarin het kind wenst te starten:
Lidnummer Gezinsbond (lidmaatschap noodzakelijk!):
Tel. of GSM:
e-mail:

 


Opmerking: gezien het grote succes, werden reeds een aantal kinderen bij inschrijving voor of tijdens de vorige lessenreeks op een wachtlijst geplaatst. Diegenen van de nieuwe kandidaten die kunnen starten zullen hierover een bevestigingsmailtje ontvangen in het begin van de week waarin de zaterdag daaropvolgend de nieuwe lessenreeks begint.

 

De nieuwe deelnemers (indien bevestiging van deelname) ontvangen aan het onthaal een  medisch attest  (door de ouders in te vullen, ter bevestiging dat de deelnemer medisch geschikt is om deel te nemen aan de zwemlessen). 

Voor de zwemmers in het 25 m-bad worden de medische fiches in september eveneens bezorgd om deze te hernieuwen,

 

Groepen en uren van de zwemlessen met de Gezinsbond

1. Blauw-witte (9 u - 9.30 u niveau 1): instructiebad

2. Blauwe mutsen (9.30 u-10.00 u niveau 2) : instructiebad

3. Paars (10 u -10.30 u niveau 3) : instructiebad

4. Geel 1 (9 u - 9.30 u):  25 m-bad

5. Geel 2 (9.30 u-10.00 u): 25 m – bad

6. Groen  (10 u - 10.30 u): 25 m – bad

 Geel 1 is een groep met kinderen die van de paarse groep overkomen; Geel 2 is een groep met kinderen die reeds een reeks bij de gele mutsen zwommen.

 7. Wit-groene muts (9 u - 9.45 u): 25 m - bad
8. Oranje (9 u - 9.45 u):
25 m – bad: gelieve een zwembril mee te brengen
9. Zwart (9 u- 9.45 u): 25 m - bad
10. Rood (9.45 u-10.30 u): 25 m - bad
11. Wit (9.45 u-10.30 u): 25 m – bad

12. Wit-Plus (10.30 u – 11.30 u): 25 m – bad, enkel voor jongens en meisjes die in het secundair onderwijs les volgen én de groepen 7-11 reeds doorliepen bij de Gezinsbond.

 

Richtlijnen

Door de nieuwe leerlijn wordt de technische-analytische aanpak van vroeger vervangen door een meer natuurlijke aanpak waarin de focus na de watergewenning ligt op het zich doelmatig en efficiënt kunnen verplaatsen in het water met het oog op waterveiligheid.
Als deze focus is bereikt, worden de officiële zwemslagen verfijnd.

 

Groep

diploma

Fase

Blauw-Wit

 

Waterwennen

Blauw

Pinguïn

Leren overleven

Paars

Dolfijn + initiatie beenbeweging schoolslag

Leren overleven

Geel

Otter + optimaliseren beenbeweging schoolslag

Veilig zwemmen

Groen

Haai + aanleren coördinatie schoolslag

Veilig zwemmen

Wit-Groen

Orka

Veilig zwemmen

 

Concreet betekent dit dat we de kinderen na de watergewenning niet onmiddellijk een perfecte schoolslag zullen aanleren, maar ze zullen leren om te leren overleven en zich veilig te voelen. Op deze manier weten ze hoe ze moeten reageren in onverwachte situaties.
Alle diploma's van het leren veilig zwemmen zijn dus behaald na wit-groen. Op deze basis wordt verder gebouwd.  Bij het afstandszwemmen zijn er bij elke slag sleutelelementen vereist: bij de hogere groepen zal hierop gewerkt worden zodat de kinderen ook deze brevetten kunnen behalen. Voor vragen kunnen jullie steeds terecht bij de medewerkers.
Meer informatie over de nieuwe richtlijnen kan je terugvinden op http://fredbrevet.be/home/

 

PRIJZEN

 (hierbij zonder verzekering weergegeven – info over verzekering: zie verder;

de na afloop behaalde brevetten zijn in de prijs inbegrepen)

 

Instructiebad

9.00 - 9.30 u blauw 1 :  30 euro (watergewenning niveau 1)
9.30 - 10.00 u blauw 2: 30 euro (watergewenning niveau 2)
10.00 - 10.30 u paars:   30 euro (kleuterzwemmen)25 m – bad

9.00 - 9.30 u geel 1 :       35 euro (na paars) 
9.00 - 9.45 u groen-wit : 45 euro (na groen)
9.00 - 9.45 u oranje:       45 euro (na groen-wit)

9.00 - 9.45 u zwart:         45 euro (na oranje)

9.30 - 10.00 u geel 2:       35 euro 
9.45 - 10.30 u rood:          45 euro (na zwart)
9.45 - 10.30 u wit:            45 euro (na rood)
10.00 - 10.30 u groen:     35 euro (na geel)
10.30 - 11.30 u wit-plus:  50 euro (na wit)

Indien meerdere kinderen van één gezin in de hogere groepen mee zwemmen (van groen-wit tot wit, 45 minuten per les aan de prijs van 45 euro voor de 10 lessen) dan wordt voor het tweede kind dat 45 minuten zwemt een korting van 2 euro, voor een derde kind dat 45 minuten zwemt een korting van 4 euro gegeven.  Eenzelfde korting geldt voor zwemmers bij wit-plus.

De bovenvermelde prijzen, zijn de prijzen zonder verzekering; indien men nog niet verzekerd is via Gezinssport Vlaanderen van de Gezinsbond (zoals bij een allereerste deelname) betaalt men éénmalig
7 euro verzekering bij (geldig tot einde 2019).

Badmutsen kunnen verkregen worden aan het onthaal bij de bestuursleden van Gezinssport Vlaanderen Gewest Beveren aan de prijs van 1 euro per muts.


 

                                               BETALINGEN

Betalingen van deelnamegeld (én verzekering, indien nog niet verzekerd, zoals bij een eerste deelname) kan gebeuren door over te schrijven naar rekeningnummer

IBAN BE02 0003 2604 0440 van Jeugdsport Gewest Beveren, 9120 Beveren.

Gelieve de betaling zonder uitstel te regelen zodra uw kind(eren) zeker is(zijn) van deelname aan deze lessenreeks: de uiterste datum van betaling wordt meegedeeld in het bevestigingsmailtje dat aan alle ouders verzonden wordt in de week voorafgaand  aan de eerste les van een nieuwe lessenreeks.
           

 

Contactpersonen GSF Jeugdsport Gewest Beveren voor verdere inlichtingen:

Erwin Steeman 03 775 39 95
Walter Cant 03 774 52 59

Nicole Staut 03 755 03 91 of  0468 356 605

Hector Smet 03 775 10 13

 

 

 

 

 

Gezond ontbijt

Wist U dat 1 op 6 van de Belgische jongeren nooit ontbijt, dat slechts 20 % regelmatig ontbijt, en dat de situatie van de volwassenen nog minder rooskleurig is?

Nochtans heeft ons lichaam na 8 tot 10 uur slapen, dringend energie nodig om tijdens de voormiddag onze geestelijke en fysieke conditie op peil te houden.

De Consumentenwerking van de Gezinsbond vindt het belangrijk om liefst met het ganse gezin zeker 2 maal in de week samen te ontbijten.

Daarom organiseren wij met de Gezinsbond elk jaar opnieuw een modelontbijt waar U allen op uitgenodigd wordt. 

In 2017 gaat het ontbijt door op 14 mei van 9 tot 10.30 u in de zaal Olympia, Kruibekesteenweg 8.

Kostprijs: Leden 5 euro pp, niet-leden 9 euro pp, kinderen onder de 6 jaar gratis

Inschrijven kan bij:

Bert Jacobs, Kruibekesteenweg 103, tel. 03 775 22 12

Greet De Schepper, Peter benoitlaan 22, tel. 03 755 60 43

 

Meer info: https://www.facebook.com/events/1507036972664399/

Leesclub

Leesclub in de kijker

Wist u dat de leesclub van de Gezinsbond al bestaat van mei 1998 ? 

Een leesclub heeft de bedoeling om samen hetzelfde boek te lezen en om meningen uit te wisselen ter bevordering van het leesgenot. 

Iedereen die graag leest mag deelnemen. We komen drie-tot viermaal per jaar samen en het is telkens bij iemand van de leesgroep dat we bijeenkomen. 

Tijdens de bijeenkomst wordt door iemand van de groep het gelezen boek ingeleid, het wordt besproken en erover gediscussieerd en gezamenlijk kiezen we een volgend boek. 
Telkens trekken we ook tijd uit om interessante boeken die we gelezen hebben aan mekaar door te spelen . 

Door een goede samenwerking met de bibliotheek kunnen we het gekozen boek in minstens 5 exemplaren een tweetal maanden houden zonder kosten . 

Enige interesse ? kom eens langs bij een volgende bespreking en/of mail naar alex.claus@gezinsbond-ovl.be
om te weten welk boek we gaan lezen.

Hartelijk welkom !

Leesclub-Boekenlijst

02.07.1998 Vlinders in duikerpak - Jean-Dominique Bauby
08.10.1998 I.M. - Conny Palmen
14.01.1999 Het Geheim - Anna Enquist
06.05.1999 Anna, Hannah en Johanna - Marianne Frederickson
16.09.1999 In het teken van de slang - Michael Larsen
15.12.1999 Brede heupen - Kristien Hemmerechts
22.03.2000 Het Lelietheater - Lulu Wang
28.06.2000 De geruchten - Hugo Claus
Paula - Isabel Allende
10.01.2001 Hersenschimmen - Bernlef
25.04.2001 Hygiene van de moordenaar - Amelie Nothomb
25.06.2001 Mijn naam is Asjer Lev - Chaim Potok
24.09.2001 Wit is altijd schoon - Leo Pleysier
18.12.2001 Muziek voor het derde oor. - S.S. Senstad
06.03.2002 De kroongetuige - Maarten 't Hart
15.05.2002 In Ongenade - J.M.Coetzee
16.09.2002 De ontdekking van de hemel - Harry Mulisch
18.12.2002 Brief aan een nooit geboren kind. - O. Fallaci
20.03.2003 Geheime kamers - Jeroen Brouwers
07.05.2003 De verborgen geschiedenis - Donna Tartt
25.06.2003 De bres - Chris de Stoop
03.12.2003 De grote vrouw - Meir Shalev
11.02.2004 Phantoompijn - Arnon Grunberg
11.03.2004 Boek naar keuze - Marcella Baete
23.06.2004 De kleine prins - Antoine de Saint-Exupery
29.09.2004 Narziss en Goldmund - Hermann Hesse
19.01.2005 Het volgende verhaal - Cees Noteboom
27.04.2005 Raadselkind - Annelie Botes
07.07.2005 De pianiste - Jelinek
30.11.2005 Huis aan het einde van de wereld. - Michael Cunningham
01.02.2006 Rode rozen en tortillas - Laura Esquivel
Literaire kookavond - Ter vesten
22.02.2006 Mali-blues - Lieve Joris
31.05.2006 Een hart van steen - Renate Dorrestein
27.09.2006 Grijze zielen - Philippe Claudel
25.01.2007 Een schitterend gebrek - Arthur Japin
03.05.2007 Gloed - Sandor Marai
09.09.2007 Het ongrijpbare meisje - Mario Vargas Llosa
10.12.2007 De dood van een soldaat - Johanna Spaey
27.02.2008 Extreem luid en ongelooflijk dichtbij - Jonathan Safran Foer
27.05.2008 Heren van de thee - Hella Haasse
10.09.2008 Orakelnacht - Paul Auster
03.12.2008 Kalme chaos - Sandro Veronesi
21.04.2009 Monique en de mangoregens - Kris Holloway
17.06.2009 De engelenmaker - Stefan Brijs
09.09.2009 De boekendief - Markus Zusak
22.02.2011 De bastaard van Istanbul - Elif Shafak
18.04.2011 Het diner - Herman Koch
14.06.2011 De heelmeesters - Abraham Verghese
13.09.2011 Het huis van de moskee - Kader Abdolah

14.10.2011 Los - Tom Naegels

10.01.2012 Nachttrein naar Lissabon - Pascal Mercier

13.03.2012 Madame Bovary - Gustave Flaubert

05.06.2012 De verdovers - Anna Enquist

04.09.2012 Alsof het voorbij is - Julian Baenes

12.12.2012 De vrouw op de vlucht voor een bericht - David Grossman

28.01.2013 Vroeger was er later - Vera Marynissen

25.03.2013 Luz. Na twintig jaar, licht - Elsa Osorio

12.06.2013 De avonden - Gerard Reve

02.09.2013 De maagd Marino Yves Petry

 

 

Terug Naar Boven

Kalender

 

Voor onze kalender verwijzen we naar onze evenementenpagina op Facebook: klik hier

 

 

 

Terug Naar Boven

Bestuur

SAMENSTELLING BESTUUR GEZINSBOND BEVEREN
Voorzitter       
  Alex Claus Glazenleeuwstraat 141 0475/52 50 16 alex.claus@gezinsbond-ovl.be
         
Ondervoorzitter      
  Kris Verheyen Reepdorp 11 03/775 16 19 kristiana.verheyen@gmail.com
         
Secretariaat, ledenadministratie, reductiekaarten, penningmeester     
  Kristel Eeckhaoudt L. Mortelmansstraat  2 03/775 12 32 kristel.eeckhaoudt@gezinsbond-ovl.be
      0476/35 50 38  
Webmaster, ICT verantwoordelijke      
  Eveline Poppe Marcel Van der Aastraat 51 0476/57 80 81 evelinepoppe@hotmail.com
         
Kinderoppasdienst      
  Ellen Rombaut Boerenstraat 150 03/336 58 16 kris.ellen@telenet .be
      0472/23 17 67   
  Kinderoppasdienst Boerenstraat 150 0474/25 49 81 oppasdienstgb9120@yahoo.com
         
Gezinsspaarkaart       
  Sofie Mulkens Polderdreef 39B   spaarkaartbeveren@gmail.com
         
       
         
         
Gezinssport Vlaanderen      
  Erwin Steeman K. Van de Woestijnestraat 9 03/775 39 95 esteeman@skynet.be
      0499/19 86 82  
Tweedehandsbeurs & Aankondiging activiteiten en sociaal-cultureel werk    
  Greet De Schepper P. Benoitlaan 22 03/755 60 43 greet.deschepper@gezinsbond-ovl.be
         
Verslaggever & vertegenwoordiger cultuurraad    
  Bert Jacobs Kruibekesteenweg 103 03/775 22 12 bert-jacobs@skynet.be
      0472/97 43 76  
Plaatsvervangend vertegenwoordiger cultuurraad    
  Ann Maes Polderdreef 31 03/775 61 72 ann31@telenet.be
      0486/54 57 39  
Gezinsraad en Milieuraad      
  Inge Stoop Vossekotstraat 115 0476/36 18 50 ingestoop@telenet.be
    9100 St-Niklaas    
Leesclub      
  Alex Claus Glazenleeuwstraat 141 03/775 69 04 alex.claus@gezinsbond-ovl.be
         
Jonggezinnenwerking      
         
         
         
         
  Ann Maes Polderdreef 31
03/775 61 72
ann31@telenet.be
         
  Eveline Poppe Marcel Van der Aastraat 51 0476/57 80 81 evelinepoppe@hotmail.com
         
  Lot Claus Kasteeldreef 175 0486/95 10 26 clauslot@hotmail.com
         
  Jessica Bonneux Luitenant Van Eepoelstraat 45b 0494/58 96 71 Jessyca_bonneux@hotmail.com
         
  Joyce De Vos Schoofland 45 0475/42 23 05 joyce.zwemmertje@telenet.be
         
         
         
Afgevaardigde gewestraad      
  Alex Claus Glazenleeuwstraat 141 03/775 69 04 alex.claus@gezinsbond-ovl.be
      0475/82 67 81  
  Guy Tindemans P. Benoitlaan 35 03/775 03 18 guy.tindemans@telenet.be
      0496/26 71 95  
  Erwin Steeman  K. Van de Woestijnestraat 9 03/775 39 95 esteeman@skynet.be
      0499/19 86 82  
         
         
  Kristel Eeckhaoudt L. Mortelmansstraat  2 03/775 12 32 kristel.eeckhaoudt@gezinsbond-ovl.be
      0476/38 50 38  
  Greet De Schepper P. Benoitlaan 22 03/755 60 43 greet.deschepper@gezinsbond-ovl.be
         
         
         
         
WERKGROEPEN
Dienstverlening      
  Greet De Schepper (Verantwoordelijke) P. Benoitlaan 22 03/755 60 43 greet.deschepper@gezinsbond-ovl.be
         
Sociaal-Cultureel werk      
  Greet De Schepper P. Benoitlaan 22 03/755 60 43 greet.deschepper@gezinsbond-ovl.be
         
  Alex Claus Glazenleeuwstraat 141 03/775 69 04 alex.claus@gezinsbond-ovl.be
      0475/82 67 81  
         
         
LOSSE MEDEWERKERS GEZINSBOND BEVEREN
         
         
  Dany Waegeman De Brownestraat,17 0478/33 61 61 dany@waegeman.com
         
  Annemie De Maeyer Reepdorp 29 03/775 16 81 annemiedemaeyer@hotmail.com
  Kris Hens Boerenstraat 150 03/336 58 16 kris.ellen@telenet.be
  Pat Hurkmans Polderdreef 31 03/775 61 72 pat31@telenet.be
  Marleen Smet K.Van de Woestijnestraat 9 03/775 39 95 esteeman@skynet.be
  Eddy Reyns P.Benoitlaan 22 03/755 60 53 greet.deschepper@gezinsbond-ovl 
  Katie Braem Kruibekesteenweg 103 03/775 22 12 bert-jacobs@skynet.be
         
  Kris Puynen Gaverlandwegel 46 03/755 34 04 puynen@hotmail.com
  Bert Bral L. Mortelmansstraat  2 03/775 12 32 bert.bral@telenet.be
  Erika Van Moer Bankwegelhof 9 03/755 17 09 sammydemunck@telenet.be
  Christiane Vyt Ciamberlanidreef 70 bus 17 03/775 86 67 chrisje.vyt@skynet.be
  Cecile Van Der Aa De Bergeyckdreef 8 03/775 53 69 cecile.vdaa@live.be
  Magda Uytdenhouwen Lesseliersdreef 7 03/775 58 60 magdauytdenhouwen@live.be
  Jacques Amelynck Lesseliersdreef 7 03/775 58 60 magdauytdenhouwen@live.be
  Sanne Staut Kasteeldreef 175    
  Pieter Van Daele Marcel Van der Aastraat 51    
  Katherine Van Laethem De Brownstraat 37   katherinevanlaethem@hotmail.com

 

Terug Naar Boven

Contact

Wil je meer weten over de werking van de Gezinsbond in Beveren, dan kan je na 18u de nodige info krijgen op onderstaand adres :

Kristel Eeckhaoudt
L. Mortelmansstraat 2 - 9120 Beveren
tel. 03 775 12 32

 

of mail naar:  gezinsbondbeveren@gmail.com

Terug Naar Boven